Bacșișul, plătibil din ianuarie și cu cardul, și evidențiat în nota de plată și pe bonul fiscal

14

Legea prin care bacșișul dat la restaurant va fi trecut pe nota de plată şi pe bonul fiscal a fost deja promulgată și urmează să fie aplicată de la 1 ianuarie. Astfel, bacșișul va fi distribuit angajaţilor integral, iar sumele provenite din bacşiş vor fi considerate venituri cu reţinere la sursă și nu vor fi cuprinse în baza de calcul a CAS, de asemenea fără a intra în zona de aplicare TVA.

Legea definește bacșișul ca fiind orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Inițiativa legislativă care prevede evidenţierea bacşişului pe nota de plată şi pe bonul fiscal aparține fostului senator Eugen Teodorovici și a fost adoptată în 13 decembrie de ​Camera Deputaţilor. Astfel, președintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aflăm de la Administrația prezidențială.

Conform acestei legi, operatorii economici au obligaţia de a înmâna clientului, anterior emiterii bonului fiscal, o notă de plată în care sunt prevăzute rubrici cu ajutorul cărora clientul poate să aleagă nivelului bacşişului oferit, respectiv între 0% şi 15% din valoarea consumaţiei. Aceste prevederi urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023, iar nerespectarea lor poate fi pedepsită cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei.

Deputatul Bogdan Huțuca, Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, declară că bacşişul va putea fi plătit atât cu cardul, cât şi în numerar, la opţiunea clientului. Indiferent de modalitatea de încasare, bacşişul încasat de la clienţi trebuie să figureze pe bonul fiscal. Ca o excepţie, operatorii economici nu au obligaţia de a evidenţia bacşişul pe bonul fiscal pentru livrarea produselor la domiciliul clienţilor.

„În ultimii ani s-a extins plata cu cardul în detrimentul plăţii în numerar. Tocmai de aceea, oferim posibilitatea ca bacşişul să fie plătit de clienţi şi atunci când plătesc cu cardul şi atunci când plătesc în numerar. Dacă clientul este o entitate juridică, atunci el poate înregistra bacşişul ca şi cheltuială de protocol, deductibila in limitele prevăzute de Codul fiscal pentru cheltuielile de acest tip”, arată Bogdan Huţucă.

În ceea ce privește regimul fiscal al bacșișului, legea prevede că bacşişul astfel reglementat nu poate fi considerat ca venit de tip salarial sau asimilat salariilor și luat în calcul astfel de către autorităţile fiscale. În paralel, nici operatorul economic nu poate înregistra drept cheltuială redistribuirile bacşişurilor către salariaţi. Singura sarcină fiscală pe care o stabilește legea asupra acestor sume este impozitul pe venit de 10%.

În același timp, legea interzice ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de către operatorii economici să fie condiționate de acordarea bacşişului.

De asemenea legea prevede că „în situaţia în care, la solicitarea clienţilor, utilizatorii eliberează acestora şi factură, bacşişul se evidenţiază distinct şi pe aceasta. Sumele reprezentând bacşiş, astfel evidenţiate în factură, se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici sau altor entităţi plătitoare pe seama cheltuielilor de protocol şi au regimul fiscal al acestora, în limita nivelului de deductibilitate stabilită prin Codul fiscal”.

Astfel, banii proveniți din încasarea bacşişului vor fi înregistrați în contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosindu-se un analitic distinct şi vor fi distribuiți integral salariaţilor, pe baza unei evidenţe nominale a acestora.

„Operatorii economici stabilesc printr-un regulament intern, procedura şi modalitatea de distribuire către salariaţi, a sumelor provenite din încasarea bacşişului”, prevede amendamentului admis la proiect.