Dreptul la zile libere pentru situații deosebite. Când se acordă și cât de multe zile sunt prevăzute în legislație

5

Te căsătorești? Ți s-a născut un copil? Sau poate îți scrii lucrarea de diplomă? Codul muncii spune că ai dreptul să-ți iei liber. Însă câte zile, și în ce condiții, aici lucrurile trebuie detaliate, deoarece există trei categorii de zile libere acordate în plus față de sărbătorile legale acordate prin lege: 1) în cazul evenimentelor familiale deosebite; 2) în cazul urgențelor familiale; și 3) concedii fără plată pentru rezolvarea unor probleme personale sau pentru studii.

Până în anul 2011, chestiunea zilelor pentru evenimente familiale era detaliată în contractul colectiv de muncă unic la nivel național, însă o dată cu abrogarea acestuia, prevederile au fost eliminate. Ele nu au mai fost incluse, apoi, în Codul muncii, care în prezent specifică doar faptul că ele pot fi acordate, conform legii, a contractului colectiv și a regulamentului intern.

Pentru prima categorie, numărul de zile și condițiile în care sunt acordate sunt, în prezent, decizii la latitudinea angajatorului. Legea prevede doar existența acestui drept, fără a detalia modul în care este aplicat, și dacă este aplicat.

Salariații bugetari, în schimb, beneficiază de o prevedere precisă privind aceste zile, în HG nr. 250/1992, după cum urmează:

  • la căsătoria salariatului, 5 zile;
  • la nașterea sau căsătoria unui copil, 3 zile;
  • la decesul soțului/soției salariatului, sau al unei rude de până la gradul II a acestuia, 3 zile.

În al doilea rând, absențele pentru urgențe familiale sunt prevăzute în Codul Muncii, dreptul angajatului nefiind nici pe departe negociabil în aceste cazuri. Este vorba în general despre situații de boală sau accident care fac indispensabilă prezența salariatului. Astfel, angajații au dreptul la până zece zile calendaristice într-un an calendaristic. Ele vor trebui recuperate într-o perioadă care face obiectul acordului între angajator și angajat, și prin urmare sunt plătite, și aceasta chiar în luna în care a avut loc absența. De asemenea, ele trebuie anunțate angajatorului înainte de absența efectivă.

Detaliile absenței și ale recuperării nu vor fi înregistrate în Revisal, ci doar vor fi reflectate în evidențele de pontaj. De asemenea, contractul de muncă nu se suspendă în aceste zile.

În a treia categorie intră zilele de concediu fără plată. Salariații au dreptul la astfel de concedii, fie pentru a-și rezolva situații personale, fie pentru studii ori formare profesională, potrivit Codului muncii. Nici în acest caz, legislația nu prevede o determinare precisă a perioadei în care un salariat stă în concediu fără plată, această decizie făcând obiectul negocierii între părți.

Prin urmare, această perioadă nu poate fi impusă de către angajator, cum din păcate se întâmplă în realitate în multe cazuri. Însă, dacă angajatul cere acest tip de zile libere și angajatorul acceptă cererea acestuia, atunci vorbim de suspendarea contractului prin acordul părților.