Importatorii de panouri de fotovoltaice din străinătate, obligații de plată în plus la Fondul pentru Mediu

19

Persoanele care introduc pe piața românească panouri fotovoltaice, fie importate din alte state membre ale Uniunii Europene sau din afara UE, fie produse la noi în țară, ar trebui să aibă în vedere că, pe lângă obligațiile vamale și fiscale, au și anumite obligații la Fondul pentru Mediu.

În contextul creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, din ce în ce mai mulți consumatori iau în considerare ca soluții alternative sursele regenerabile de energie, se atrage atenția într-o analiză a EY România. Printre aceste soluții se numără și panourile fotovoltaice, iar importatorii care cumpără din afara României aceste produse ar trebui să știe ce obligații au la Fondul pentru Mediu.

Taxa pentru ambalaje și deșeuri de ambalaje

Bunurile ambalate introduse pe piața națională (inclusiv panouri fotovoltaice ambalate) îi va costa pe operatorii economici o contribuție de 2 lei/kg datorată la Fondul pentru Mediu, aplicabilă diferenței dintre cantitatea de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare/reciclare stabilite în legislație (aprox. 65% din cantitatea introdusă pe piață din 2023) și cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare/reciclare. Din anul 2023, nu se mai ia în considerare cantitatea încredințată spre valorificare/reciclare, ci cea efectiv valorificată.

Taxa pentru echipamente electrice și electronice

Panourile fotovoltaice se regăsesc în lista de echipamente electrice și electronice („EEE”), publicată ca anexă la Ordonanța de Urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Implicațiile acestui fapt pentru un importator/producător sunt descrise mai jos.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 prevede o contribuție de 4 lei/kg și respectiv de 20 lei/kg (8 lei/kg, de la 1 ianuarie 2023) pentru lămpi, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională EEE-uri, care se aplică diferenței dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare obiectivelor anuale de colectare (65% în prezent) și cantitățile efectiv colectate.

Există de asemenea obligația  producătorii/importatorii care doresc să introducă pe piață EEE-uri au obligația de a se înregistra la Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), în Registrul producătorilor de echipamente electrice și electronice. Ei vor primi un număr de înregistrare care va fi transmis rețelelor comerciale prin care sunt vândute EEE-urile.

Nerespectarea acestei obligații de înregistrare sau achiziționarea de la producători de EEE neînregistrați este considerată contravenție și se pedepsește cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei și cu sancțiunea complementară a suspendării temporare a activității operatorului economic, până la conformarea cu prevederile legislative.

Cu alte cuvinte, importatorii/producătorii de panouri fotovoltaice au obligația de a declara lunar la Fondul pentru Mediu, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care și-au desfășurat activitatea (de ex. data importului sau achiziției intracomunitare), cantitățile de ambalaje în care au fost ambalate panourile fotovoltaice, EEE-uri introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantitățile de deșeuri de EEE-uri colectate.

La originea acestor obligații se află Planul REPowerEU, o strategie a UE de a pune capăt dependenței sale de combustibilii fosili, centrat pe utilizarea rapidă a energiei din surse regenerabile, publicat în luna mai 2022. În vederea promovării utilizării surselor regenerabile de energie, începând din 2022, în Nomenclatura Combinată („NC”) a Uniunii Europene, au fost introduse, printre altele, coduri tarifare specifice produselor fotovoltaice cu taxe vamale zero sau de 2,7%, cum ar fi: celule fotovoltaice asamblate/neasamblate în module sau montate în panouri cu 0% taxe vamale (cod NC 8541 42 00 si 8541 43 00) şi Generatoare fotovoltaice cu 2,7% taxe vamale (cod NC 8501 80 00). În plus, și alte componente ale sistemului fotovoltaic au taxe zero sau foarte mici.