Mai aveți zile de concediu neluate din 2022? Iată cum le puteți recupera

9

Nu toți angajații reușesc să-și ia zilele de concediu disponibile în anul respectiv. La începutul anului apar deseori discuţii legate de ceea ce se întâmplă cu concediile de odihnă, atunci când angajaţii constată că nu şi-au efectuat toate zilele de concediu la care au dreptul pentru anul anterior.

Conform legii, persoanele care nu şi-au folosit cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în 2022 pot solicita angajatorului să le acorde aceste zile până la jumătatea anului 2024.

Privitor la concediile de odihnă, Codul muncii prevede următoarele pentru angajaţi:

Articolul 144 – Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă
(1) Dreptul la concediu de odihna anual plătit este garantat pentru toți salariații.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Articolul 146 – Efectuarea si compensarea concediului de odihnă
(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a generat dreptul la concediul de odihnă anual.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Codului Muncii mai prevede de asemenea că zilele de concediu neefectuate în anul 2022 pot fi luate până la data de 30 iunie 2024.