Noi măsuri care intră în vigoare și ne vor afecta finanțele de la 1 ianuarie 2023

19

O serie de măsuri fiscale, printre care multe creșteri de taxe, vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023 și vor avea un impact direct sau indirect asupra situației financiare a fiecăruia. Toate modificările enumerate mai jos au fost publicate în Monitorul Oficial.

 1. Impozitul pe dividende, creștere de la 1 ianuarie

În 2023, impozitul pe dividende se mărește de la 5% la 8%. Măsura afectează atât persoanele fizice cât și pe cele juridice. Totuși, dividendele distribuite în 2022 vor fi taxate cu 5%, excepție făcând trimestrul 4, aceste dividende fiind în 2023, care ar urma să fie impozitate cu 8%. Sub incidența acestei măsuri, adică tot la impozitare cu 8%, intră și dividendele din anii trecuți pe care dorești să le distribui în 2023.

 1. Creșterea salariului minim brut la 3.000 de lei, cu 200 lei netaxați

Salariul minim brut va crește la 3.000 de lei. Astfel, începând cu 1 ianuarie, angajații plătiți cu salariul minim vor primi în mână cu 339 lei mai mult decât în anul precedent, respectiv 1.863 lei. „Ordonanța trenuleț” prevede că cei 200 de lei netaxați vor fi luați în calcul la punctaj pentru pensie.

 1. Salariul minim din domeniul construcții este mărit la 4.000 de lei

În construcții, salariul minim este majorat de la 3.000 de lei, la 4.000 de lei. În domeniul construcțiilor, impozitul pe venit, contribuția la sănătate și, opțional, la Pilonul II de pensii nu se plătesc. Suma primită de un lucrător în construcții angajat pe salariul minim va fi de 3.150 lei. Facilități similare cu cele din construcții se vor aplica și salariului minim în agricultură și industria alimentară, care însă va rămâne neschimbat, tot la 3.000 de lei.

 1. Veniturilor din activități independente li se aplică noi plafoane, însă începând cu veniturile din 2023

În urma creșterii salariului minim la 3.000 de lei brut, în 2023 va crește și plafonul pentru cei care câștigă din activități independente, și anume la 36.000 lei. Însă plafoanele introduse recent prin Ordonanța 16 referitoare la creșterile de taxe (6, 12 și 24 de salarii) intră în vigoare începând cu veniturile anului 2023. Aceasta înseamnă că vor trebui avute în vedere la depunerea Declarației unice în 2023 cu veniturile estimate, dar vor fi luate în calcul abia în 2024.

Câștigurile mai mari la bănci provenite din depozite bancare vor obliga beneficiarii să plătească contribuția la sănătate din 2024, odată cu aplicarea plafoanelor. Motivul constă în faptul că dobânzile ceva mai mari pe 1 an vor avea scadența în 2023.

 1. Taxarea începând cu 2023 a pensiilor private Pilon II

Taxarea din 2023 a pensiilor pentru care se plătesc contribuții la Pilonul II a fost decisă prin Ordonanța 16. Taxarea dividendelor încasate de fondurile de pensii a ridicat problema dublei impozitări. Mai precis, fondurile de pensii private beneficiau de o exceptare de la plata impozitului pe dividende, o măsura care a fost eliminată, astfel anulându-se prevederile din legislația specifică (L411/2004 privind Pilonul II de pensii obligatorii si L204/2006 privind Pilonul III de pensii facultative).

 1. POS obligatoriu în cazul firmelor cu încasări în numerar mai mari de 50.000 de lei

Conform acestei prevederi, persoanele juridice care au ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele cu activități de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar de peste 50.000 lei, sunt obligate să ofere posibilitatea de a încasa plățile de pe carduri de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații destinate plăților electronice.

Obligația de acceptare de către persoanele juridice a mijloacelor de plată electronice cu carduri de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se genera începând cu trimestrul următor celui în care încasările în numerar menționate au depășit pragul de 50.000 lei.

Dacă însă acest prag nu a fost depășit timp de 2 ani consecutivi, entitățile desemnate nu mai au obligația de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, dar pot opta pentru continuarea acceptării acestor mijloace electronice de plată.

 1. Schimbări care afectează microîntreprinderile în 2023

Printre alte condiții aplicabile deschiderii unei microîntreprinderi, plafonul veniturilor în 2023 este de 500.000 euro, pentru a se plăti impozitul de 1%, nemaiexistând 3%.

Pentru microîntreprinderile deja existente care au, în 2022, sub 1 milion de euro, regimul va putea fi păstrat același atâta timp cât nu se va depăși suma de 500.000 euro în 2023. Depășirea acestui prag va genera trecerea la impozit pe profit.

O condiție legată de deținerea de capital social prevede că o persoană poate deține mai mult de 25% din capitalul social al unei microîntreprinderi în cel mult 3 societăți. Dacă proporția de peste 25% din capitalul social este deținută în mai mult de 3 societăți, deținătorul trebuie să decidă ce societăți trec la plata impozitului pe profit.

O altă condiție obligatorie pentru statutul de microîntreprindere este că trebuie să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă. Nu vor mai exista microîntreprinderi fără salariat pentru cota de 3% (pentru că nu mai există). Opțiunile sunt de a avea un singur salariat cu contract de muncă pe 8 ore, sau de a avea mai mulți salariați cu timp parțial care în total să cumuleze 8 ore. O altă opțiune ar fi de a avea un contract de mandat a cărui sumă să fie echivalentă cu salariul minim (de exemplu un administrator).

O prevedere legată de statutul de micro poate da naștere la interpretări, de aceea, până la o clarificare din partea autorităților, este bine să se procedeze cu precauție. Este vorba despre faptul că suspendarea contractului de muncă poate genera ieșirea din condiția de micro, prin urmare trebuie mare atenție la concediile medicale și la alte suspendări ale contractului.

 1. Jocurile de noroc, altă impozitare

Impozitul datorat pentru veniturile provenite din participarea la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri cu o valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 1.000 de lei (anterior era 66.750 lei) se va determina folosindu-se un barem asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut urmând să se scadă suma de 30 de lei. În Baremul prevăzut de OG 16/2022 este următorul:

 • până la 10.000 inclusiv – 3%
 • peste 10.000-66.750 inclusiv – 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000
 • peste 66.750 – 11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

La fiecare plată se va efectua verificarea încadrării în plafonul neimpozabil, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv. Dacă venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 1.000 de lei inclusiv, impozitarea se aplică distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

 1. Impozit aplicat pe bacșiș de la 1 ianuarie 2023

Regimul bacșișului suferă și el câteva modificări. Astfel, bacșișul lăsat de clienți în restaurante și baruri va fi impozitat cu 10%, și va trebui evidențiat pe bonul fiscal.

Determinarea bacșișului se va face pe o notă de plată prevăzută cu rubrici în care se poate bifa proporția bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației, și de asemenea o rubrică separată în care se poate opta pentru trecerea sumei bacșișului ca valoare absolută, la latitudinea clientului. Acest tip de notă va trebui obligatoriu înmânat clienților înainte de emiterea bonului fiscal.

Orice formă de condiționare impusă de către operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, de acordarea bacșișului, este interzisă. Ca o excepție, pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, restaurantele nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal, dar se poate opta totuși pentru evidențierea bacșișului pe bonul fiscal, iar în acest caz prevederile se aplică integral în mod corespunzător, cu posibilitatea adaptării formularisticii specifice domeniului.

Sumele provenite din încasarea bacșișului de la client de către restaurante și baruri nu vor putea fi asimilate din punct de vedere fiscal unui element de natura veniturilor, iar distribuirea acestora către salariați nu poate fi asimilată unui element de natura cheltuielilor și nu vor putea fi deduse în acest mod. Se va aplica doar impozitul pe venit (de 10%) datorat de salariat care se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către firme și se achită la bugetul de stat. Bacșișul distribuit de către firme angajaților nu poate fi reîncadrat fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

 1. Operatorii din Horeca nu vor mai avea impozitul specific, ci vor trece fie la impozit pe venit, fie pe profit

Impozitul specific entităților din Horeca nu va mai exista în 2023, prin urmare acestea trebuie să treacă ori la impozit pe venit, ori pe profit. În cazul impozitului pe venit de 1% trebuie să se respecte noile modificări fiscale menționate mai sus.

 1. TVA mărit în cazul anumitor servicii din Horeca

Cota redusă de TVA de la 5% se majorează începând cu 1 ianuarie la 9% pentru serviciile de restaurant și de catering, precum și pentru activitățile de cazare hotelieră.

 1. TVA mărit și la băuturile care conțin zahăr

Pentru băuturile nealcoolice care conțin adaos de zahăr (sau alți îndulcitori sau aromatizate) se va aplica o cotă de TVA de 19%, în loc de cea de 9% din prezent.

 1. Pentru închirieri se aplică un impozit mai mare de la 1 ianuarie, iar contractele respective trebuie înregistrate la ANAF

Astfel, cota forfetară de 40% se elimină de la 1 ianuarie, iar impozitul va fi calculat la venitul brut. Prin urmare, nu vom mai plăti 6% impozit, ci 10% aplicați sumei de pe contracte.

Contractele de închiriere se vor înregistra la ANAF în termen de maximum 30 de zile, obligația fiind aplicabilă chiar de la 1 ianuarie 2023. Pentru contractelor de închiriere aflate deja în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea modificărilor survenite între timp au ca termen de îndeplinire maximum 90 de zile. Dacă bunul dat la închiriere este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

 1. Scutiri sau reduceri de impozit pentru clădirile eficiente energetic, la latitudinea primăriilor

Clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu, vor putea beneficia de scutirea sau reducerea de impozit de către consiliile locale

 1. Reducerea plafonul TVA de 5% la imobiliare

Ca parte a politicii sociale destinate persoanelor fizice, de la 1 ianuarie se va diminua plafonul valoric maxim prevăzut pentru livrarea de locuințe, respectiv de la 700.000 lei la 600.000 lei, exclusiv TVA, în același timp cu limitarea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru achiziția de către orice persoană fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, a unei singure locuințe.

 1. Angajatorii care acordă salarii de până la 4.000 de lei nu li se vor taxa 200 lei, în anumite condiții

Din suma salariilor de până la 4.000 lei de lei, 200 lei nu sunt taxați. Aplicabilitatea va fi, totuși, una redusă, după cum este formulată ordonanța 168/2022 (trenuleț).

Există 2 condiții care trebuie îndeplinite:

 1. Prevederea se aplică, începând cu veniturile din luna ianuarie 2023, persoanelor fizice care au salariul de încadrare, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 2. De asemenea prevederea se aplică salariaților care desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază pentru care venitul brut realizat din salarii pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv.
 3. Fișierul standard de audit SAF-T pentru contribuabilii mijlocii

De la 1 ianuarie 2023, contribuabilii mijlocii sunt obligați să depună Declarația 406, așa cum este cunoscut fișierul standard de audit SAF-T. Între timp, ANAF a pregătit o nouă lista a acestora.

 1. Amenzi de până la 100.000 lei la e-Transport

Mai multe tipuri de sancțiuni la e-Transport vor intra în vigoare de la 1 ianuarie2023. Iată două dintre acestea:

 1. Declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități de bunuri diferite de cele care fac obiectul transportului se pedepsește cu amendă de la 10.000 la 50.000 în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate;
 2. Conducătorul vehiculului de transport are obligația de a prezenta, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat. În caz contrar, va fi sancţionat cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.
 3. Nou sistem de taxare a câștigurilor la bursă

Impozitarea câștigurilor provenite din tranzacții pe bursă se va modifica. Astfel,  începând cu 2023 va fi 1 sau 3%, în funcție de perioada de deținere, spre deosebire de 10% cum este în prezent. În schimb, investitorii nu vor mai putea compensa câștigul cu pierderea.

 1. Scutirea de impozit pe venit aplicată IT-știlor a fost extinsă și asupra absolvenților și bugetarilor

Actuala procedură de impozitare a IT-știlor a fost simplificată printr-un ordin recent (OMFP 433/2022). Astfel, categoriile de persoane care pot beneficia de scutire la impozit sunt extinse inclusiv atât pentru absolvenții unei unități de învățământ cu studii superioare, cât și pentru absolvenții de studii medii ce au absolvit examenul de bacalaureat și sunt studenți la universități acreditate.

Și IT-știi bugetari vor putea beneficia de această facilitate, prin care nu vor mai plăti impozit pe venit, ceea ce se traduce într-un salariu mai mare.

 1. Zile libere legale în 2023

În anul 2023 se vor acorda 15 zile libere legale, dintre care trei vor fi în weekend:

1 ianuarie – duminică – Anul Nou

2 ianuarie – luni – Anul Nou

24 ianuarie – marți – Ziua Unirii Principatelor Române

14 aprilie – vineri – Vinerea Mare

16 aprilie – duminică – Paștele

17 aprilie – luni – Paștele

1 mai – luni – Ziua Muncii

1 iunie – joi – Ziua copilului

4 iunie – duminică – Rusalii

5 iunie – luni – Rusalii

15 august – marți – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – joi – Sfântul Andrei

1 decembrie – vineri – Ziua Națională a României

25 decembrie – luni – Crăciunul

26 decembrie – marți – Crăciunul

În plus față de acestea, bugetarii mai primesc 3 zile libere în plus, pe lângă cele de mai sus, respectiv 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, dar cu recuperare prin prelungirea timpului de lucru până la data de 28 februarie 2023, 30 iunie 2023, respectiv 31 august 2023.

 1. Ajutor pentru plata facturilor la energie, în sumă de 1.400 lei

Categoriile vulnerabile de consumatori vor primi sprijin pentru compensarea prețurilor la energie, în valoare nominală de 1.400 de lei, care va putea fi folosit până la 31 decembrie 2023 și va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe: februarie și septembrie 2023.

 1. Contingent de 100.000 muncitori străini pentru anul 2023

Conform prevederilor autorităților publicate în Monitorul Oficial, în 2023 vor veni în țară 100.000 de muncitori străini, un contingent care va ridica probleme de capacitate administrativă. Acest număr va fi greu de atins dacă luăm în calcul posibilitățile de gestionare administrativă ale Inspectoratului General Pentru Imigrări.

 1. Creșterea punctului de pensie la 1.785 lei și majorarea indemnizației sociale pentru pensionari la 1.125 lei.

De la 1 ianuarie 2023, punctul de pensie crește cu 12,5% ajungând astfel la 1.785 lei. În plus se va majora valoarea indemnizației sociale pentru pensionari, de la 1.000 la 1.125 lei.

Pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei se vor acorda ajutoare, în două tranșe, adică în ianuarie și octombrie, în următoarele sume:

1.000 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

800 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

600 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Sumele de mai sus vor fi împărțite în două pentru a se respecta astfel planificarea de acordare în două tranșe. Cealaltă jumătate va fi acordată în luna octombrie. Plafoanele sunt luate în calcul după majorarea punctului de pensie. Pentru pensionarii care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaş în parte.

Pensiile militare de stat recalculate, precum și cele stabilite până la data de 31 decembrie 2017 vor fi indexate suplimentar (pe lângă cei 5,1%), din oficiu.

Salariile bugetarilor vor crește cu până 10% din 2023, faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, în unele cazuri mărirea fiind mult mai mică. Cât despre salariile demnitarilor, acestea vor rămâne la fel.