Ochelari de vedere decontați de angajator pentru cei care lucrează la un monitor – decizia aparține Curții de Justiție a Uniunii Europene

57

O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, luată în 22 decembrie, impune ca angajatorii să fie obligați să asigure ochelari de vedere salariaților care lucrează în fața unui monitor. Decizia favorabilă a fost obținută de un avocat din Cluj, și prevede că nu e suficientă plata unui spor general la salariu către angajat, ci ochelarii de vedere ai celor care lucrează la un monitor trebuie furnizați de angajator, sau cheltuielile aferente trebuie rambursate de către acesta.

Luarea acestei decizii a fost anunțată de către asociația VeDem Just, care a pus în discuție cele prevăzute în articolul 9 din Directiva 90/270/CEE, și anume protejarea ochilor și a vederii lucrătorilor. Articolul elaborează asupra dreptului angajaților de a primi aparate de corecție speciale, specifice lucrului în cauză, dacă rezultatul testului prevăzut la alineatul (1) al acestui articol 9 sau cel al examenului prevăzut la alineatul (2) al aceluiași articol fac necesare aparatele respective.

Textul deciziei prevede următoarele:

Prin „aparate de corecție” se înțelege nu doar ochelarii, ci și alte tipuri de aparate de natură să corecteze sau să prevină dificultățile vizuale. Dificultățile vizuale care determină dreptul unui angajat de a beneficia de un aparat de corecție special nu trebuie să fi fost provocate neapărat de lucrul la monitor. Ochelarii nu trebuie să folosiți exclusiv la locul de muncă sau în exercitarea unor sarcini profesionale;

Legislația națională poate prevedea că angajatul poate alege între opțiunea de a obține direct de la angajatorul său un aparat de corecție special, sau cea de a suporta el costul achiziției aparatului și de a obține apoi rambursarea cheltuielii de la angajator. Sporul general la salariu, care este în prezent plătit în mod permanent pentru condiții grele de muncă, nu acoperă cheltuielile suportate de angajat pentru o asemenea achiziție.

Legea națională din România privitoare la acest lucru este Legea nr. 319/2006 și HG nr. 1028/2006 privitoare la normele de securitate și sănătate în muncă, amintește VeDem Just. Directivele UE sunt obligatorii pentru fiecare stat membru destinatar în ceea ce privește rezultatul care trebuie atins, prevede art. 288 din Tratatul de funcționare a UE, autoritățile naționale păstrând competența în ceea ce privește forma și mijloacele de aplicare.

Cazul care a condus la luarea acestei decizii este al unui fost polițist din Cluj care a dat în judecată instituția la care lucrase, și anume Inspectoratul General de Imigrări, pentru că aceasta ar fi refuzat să îi deconteze contravaloarea ochelarilor de vedere, adică suma de 2.629 de lei. Omul a afirmat că cei zece ani de muncă în fața calculatorului i-au afectat grav vederea.

Baza juridică a acestei cereri o constituie o Hotărâre de Guvern din anul 2006, care a transpus abia după 16 ani o Directiva Europeană care prevedea ca salariații să beneficieze, pe cheltuiala angajatorului, de un consult oftalmologic în cazul în care lucrează la monitor, iar, dacă este necesar, „lucrătorilor să li se furnizeze dispozitive de corecție speciale”. Însă Inspectoratul General de Imigrări ar fi refuzat aplicarea acestei legi, motivând că „dispozitive de corecție speciale” nu ar include și ochelarii de vedere. Avocata sa a cerut lămuriri Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, CJUE a stabilit prin decizia sa că angajatorii au obligația de a le asigura sau de a le deconta ochelari de vedere (sau eventual lentile de contact sau alte dispozitive similare) angajaților care fac dovada necesității de a folosi aceste dispozitive, ochelarii plătiți de companie putând de asemenea fi folosiți și în afara cadrului profesional. Cât despre modalitatea practică prin care angajatorii pot să oferi salariaților ochelarii de vedere, judecătorii Curții Europene dau două soluții: furnizarea directă a ochelarilor sau rambursarea contravalorii acestora. Nu s-a luat în considerare opțiunea de a se plăti un spor la salariu.

Angajatorii care nu se conformează acestei decizii și nu asigură ochelarii de vedere pot fi dați în judecată.