Ocupații noi introduse în COR (Clasificarea Ocupațiilor din România), noi coduri CAEN, alte modificări în legislația muncii

18

În luna noiembrie a acestui an a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 1144 din 28 noiembrie 2022, Ordinul comun al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică nr. 1.988/1.527/2022 – privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale, și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

În vederea alinierii legislației actuale cu noutățile apărute în dinamica pieței muncii, unsprezece noi ocupații au fost introduse în această toamnă în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). În plus, un număr de alte ocupații au fost modificate prin Ordinul comun menționat.

Aceste 11 ocupații noi și codurile lor CAEN sunt:

 1. manager logistică și distribuție (132457);
 2. coordonator programe de sport (242235);
 3. ofițer de politici recreaționale (242236);
 4. manager comerț electronic (243106);
 5. registrator de registrul comerțului (261925);
 6. operator în centrale hidroelectrice (313114);
 7. organizator evenimente (333201);
 8. creator de conținut online (343526);
 9. tehnician în hotelărie (422406).
 10. logistician responsabil comenzi (432114);
 11. operator platformă logistică (818307);

De asemenea, o ocupație existentă deja în codul COR care a suferit modificări prin schimbarea denumirii este „auditor de sistem de management pentru sănătate și securitate ocupațională“, redenumită cu denumirea nouă „auditor de sistem de management al sănătății și securității în muncă“, fiind în plus mutată din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați, în grupa de bază 2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale la codul 226310.

Alte trei ocupații deja existente în codul COR au suferit modificări prin mutarea în alte grupe de bază:

Ocupația „specialist în managementul deșeurilor“ este mutată din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați, în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213310.

Ocupația „auditor de mediu“ se mută din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213311.

De asemenea, se mută ocupația „manager al sistemelor de management de mediu“ din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213312.

Nomenclatorul COR – Clasificarea Ocupațiilor din România a apărut pentru prima dată în anul 1995.