Ordonanța privind calitatea apei, adoptată azi de Guvern. Nu vor mai exista elemente de plumb în clădiri

19

În ședința de guvern de astăzi urmează să fie aprobat proiectul de ordonanţă privind calitatea apei destinată consumului uman. Printre altele, această măsură presupune depistarea și înlocuirea tuturor elementelor de plumb din clădiri, pentru a se evita astfel contaminarea reţelei de distribuție a apei.

Întocmirea ordonanței a fost determinată de expirarea, la 12 ianuarie, a termenului impus de Parlamentul European pentru transpunerea în legislația națională a unei directive privind calitatea apei destinate consumului uman. România riscă un infringement care vine însoțit și de o amendă de 1.692.000 de euro plus penalități de până la 122.670 de euro, pentru fiecare zi de întârziere în transpunerea legislației respective.

Schimbarea legislativă prevede înlocuirea componentelor de plumb din clădiri în scopul evitării contaminării apei, însă se pare că, în prezent, autoritățile nu dețin despre numărul de clădiri în care există astfel de componente, după cum reiese din nota de fundamentare a ordonanței. Prin urmare, autoritățile locale trebuie să realizeze eșantionări statistice și să efectueze o estimare a numărului de clădiri pentru care se va executa o expertiză tehnică.

Următorul pas va fi culegerea datelor pe care asociațiile de proprietari și administratorii clădirilor publice le furnizează către autoritățile administrației publice locale, care la rândul ei le transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea centralizării și elaborării de propuneri de înlocuire. Nu vor fi luate în considerare clădirile construite după anul 1990.

Conform datelor INS din 2021, citate de proiectul de ordonanţă, 28% din populaţia din România nu are acces la apa furnizată în cadrul unui sistem centralizat de aprovizionare, ci folosește pentru consum apă din fântâni sau din puţuri realizate pe cont propriu. Această apă nu este supusă analizelor de calitate și potabilitate.

Scopul ordonanţei este de a extinde alimentarea cu apă în sistem centralizat și în același timp de a introduce noi standarde de măsurare a calităţii apei.