Românii sunt răsplătiți cu 200 de lei pentru schimbarea becurilor din locuință. AFM a întocmit noul proiect de ordin

87

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat pe site-ul agenției un proiect de regulament prin care se aprobă un ghid financiar pentru programele de îmbunătățire a eficienței energetice prin înlocuirea lămpilor convenționale cu incandescență cu lămpi LED.

Scopul programului este obținerea de împrumuturi fără rambursare de la Fondul pentru Mediu sub formă de vouchere pentru înlocuirea becurilor convenționale din locuința dumneavoastră cu becuri LED noi, mai eficiente din punct de vedere energetic.

Scopul acestui program este reducerea consumului de energie al gospodăriilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Programul va fi finanțat din încasările din vânzarea certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră colectate în Fondul pentru mediu în cadrul angajamentelor și bugetelor prevăzute în acest scop de bugetul anual al Fondului pentru mediu aprobat în condițiile legii. Pe baza executării contractului și a primirii beneficiarului natural.

Finanțarea va veni sub formă de vouchere de 200 de lei cu TVA pentru achiziționarea de becuri LED de până la 15W.

Este considerată cheltuială eligibilă achiziţia becurilor cu led de maximum 15 W.

Pentru a putea fi considerate eligibile, becurile cu led achiziţionate trebuie să fie noi.

Poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este persoană fizică cu domiciliul în România; b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării becurilor cu led; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică; d) este posesor al unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil(e) în momentul înscrierii în program; e) se obligă să predea comerciantului, în momentul achiziţionării becurilor cu led, un număr echivalent de becuri convenţionale; f) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate beneficia de un singur voucher.

Persoana fizică aprobată poate beneficia de un voucher în cuantum de 200 lei la achiziţionarea a cel puţin unui bec cu led, în schimbul predării unui număr echivalent de becuri convenţionale. Pentru a intra în vigoare, proiectul de regulament trebuie mai întâi semnat de ministrul mediului și publicat în Monitorul Oficial.