Schimbări majore în calcularea prețului energiei: tarife plafonate, aplicate indiferent de numărul locurilor de consum; declarațiile pe proprie răspundere, parțial eliminate

8

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a arătat că declarațiile pe proprie răspundere impuse de legea plafoanelor vor fi eliminate, iar tarifele plafonate vor fi valabile pentru toți consumatorii indiferent de locurile de consum. ​Măsura va fi introdusă prin ordonanță de urgență.

„Încă de la sfârșitul săptămânii trecute, premierul Nicolae Ciucă a trasat sarcina creării unui proiect de ordonanță care să ELIMINE aceste declarații, pentru ca toți cetățenii să beneficieze de tarifele plafonate indiferent de numărul locurilor de consum. Proiectul va fi finalizat și pus în transparență decizională în seara aceasta, urmând să fie aprobat săptămâna viitoare, în cadrul ultimei ședințe de guvern de anul acesta”, scrie într-o postare pe Facebook Virgil Popescu.

Reprezentanții Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) au explicat săptămâna trecută ce categorii de persoane trebuie să depună declaraţie pe proprie răspundere la furnizor pentru a beneficia de plafonarea preţului la energie electrică, arătând că, în cazul clienţilor finali casnici cu un singur loc de consum, aceştia vor beneficia automat de preţul plafonat în care se încadrează. Tot săptămâna trecută a fost promulgată de președinte Legea care stabilește noile plafoane de preț la energie aplicabile pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ulterior ANRE a venit cu precizări, explicând că pentru aproximativ 5 milioane de clienţi casnici, preţul final facturat plafonat va fi de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus şi va fi valabil pentru clienți din următoarele categorii:

 • clienți al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;
 • cei care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, cu condiția depunerii unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat este aplicabil de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
 • clienții care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
 • familiile monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se va aplica de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
 • pentru cca. 2,8 milioane de clienţi casnici, preţul final facturat plafonat este de maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul lunar cuprins între 100,01 și 255 kWh; prețul maxim de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus va fi facturat pentru un consum de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună;
 • pentru clienții la consumul depăşeşte 300 kWh/lună, întregul consum se facturează la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus; acest plafon este aplicabil pentru cca. 0,8 milioane de clienţi casnici.
 • în cazul clienţilor finali casnici, preţul final plafonat se aplică doar pentru locurile de consum de domiciliu/reşedinţă, astfel:
 • un client final casnic care are un singur loc de consum va beneficia automat de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar;
 • un client final casnic care are atât adresă de reşedinţă, cât şi adresă de domiciliu poate beneficia de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar, fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reşedinţă, pe baza depunerii unei declaraţii la furnizorul de energie electrică prin care să arate că nu beneficiază de preţ plafonat pentru un alt loc de consum.

Anumite categorii de clienți trebuie, totuși, să depună și declarație pe propria răspundere la furnizor pentru plafonarea prețului la energie electrică. Acestea sunt următoarele:

 • clienţii finali casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare administrării unor tratamente,
 • clienții care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, (respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ),
 • familiile monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani (respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ),
 • clienţii finali casnici cu mai multe locuri de consum și care vor să beneficieze de preţul plafonat pentru alt loc de consum decât cel de domiciliu/reşedinţă,
 • pentru restul clienţilor casnici se aplică preţul plafonat în mod automat, fără alte formalităţi.
 • De asemenea, anumiți consumatori vor beneficia de plafonare de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum. Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la preţul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, tot în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. Aceasta se aplică următorilor consumatori:
 • întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
 • operatorii/operatorii regionali ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice, precum şi Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A.;
 • operatorii economici din domeniul industriei alimentare care se identifică prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
 • autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, cu condiția să fie înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti;
 • spitalele publice şi private, așa cum sunt definite în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • unităţile de învăţământ publice şi private, precum şi creşele, furnizorii publici și furnizorii privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale.

Această plafonare este valabilă și în situația în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică, și/sau în cazul tuturor clădirilor care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale,

ANRE a elaborat un model de cerere și un model declarație pe proprie răspundere pentru plafonarea prețului la energie electrică, care pot fi descărcate de pe site-ul ANRE (www.anre.ro), pentru a veni în sprijinul noilor categorii de clienţi finali potențiali beneficiari ai prețului plafonat în urma depunerii cererii și declarației menționate. Aceste cereri pot fi depuse atât în format fizic la furnizorii de energie electrică, atât în format fizic, cât şi în format electronic.