Traficul rutier din România, supravegheat cu un nou sistem de monitorizare. Prin ce modalitate vor fi constatate contravențiile și cum se vor întocmi procesele verbale

9

Președintele Klaus Iohannis a promulgat joi o lege prin care drumurile publice din România vor fi monitorizate printr-un sistem de camere video și senzori, într-un sistem integrat care se numește e-SIGUR.

În cel mult doi ani, acest sistem va fi implementat și va monitoriza drumurile de interes național, administrate de CNAIR. Prin acest sistem, care va integra informații din bazele de date ale autorităților, vor putea fi monitorizate încălcările legislației rutiere de către șoferi, și în același timp vor putea fi înregistrate date de trafic și calitate a drumurilor.

Datele folosite în sistemul e-SIGUR vor proveni din mai multe surse ale autorităților, și anume din sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, din platforma informatică EUCARIS, din bazele de date ale Poliției Române, privind evidența vehiculelor supuse confiscării, din bazele de date a sistemului SIEGMCR – Sistem Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control Rovinietă.

Datele colectate din monitorizarea traficului rutier și datele cuprinse în aceste sisteme informatice vor fi procesate automat pentru a genera semnalări privind posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice.

Printre contravențiile care vor putea fi constatate sunt dacă:

  • mașina circulă fără rovinietă
  • mașina depășește limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;
  • mașina încalcă interdicţia sau restricţia de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;
  • șoferul nu respectă culoarea roşie a semaforului;
  • șoferul nu respectă interdicția de a conduce pe drumurile publice un vehicul a cărui înmatriculare este suspendată;
  • sunt respectate regulile de trecere la nivel cu calea ferată;
  • șoferul manifestă un comportament agresiv în conducerea vehiculului pe drumurile publice

Sistemul va colecta în mod automat mai multe tipuri de date de monitorizare a traficului rutier: date video și audio, date privind viteza de deplasare a vehiculelor, mase și gabarit, date legate de condițiile atmosferice, starea semnalizărilor și a marcajelor rutiere și starea infrastructurii rutiere, precum și informații privind locul, data și ora înregistrării datelor.

Aceste colectări vor fi realizate de mijloace tehnice fixe. CNAIR are obligația de a informa public, pe pagina de internet proprie, existența acestor mijloace tehnice fixe și scopul procesării datelor de monitorizare a traficului rutier. Locul de amplasare al acestor mijloace trebuie de asemenea semnalizat de CNAIR, prin intermediul unui panou montat înaintea locului în care acesta se găsește.

Datele privind posibilele contravenții vor fi prelucrate manual, prin platformele software ale Poliției Române. Dacă, la procesarea manuală a semnalărilor privind o posibilă încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice și a datelor de monitorizare a traficului rutier colectate, date aferente acestor semnalări, polițistul rutier constată că au fost comise contravenții, acesta va întocmi, cu ajutorul platformelor software la care are acces, documentele necesare derulării procedurii de identificare a contravenientului și, după caz, procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale.

Conducătorul vehiculului, pasagerii, precum și ceilalți participanți la trafic vor beneficia de aplicarea unor tehnici de anonimizare a feței în imaginile care vor fi procesate. Lege prevede că imaginea conducătorului vehiculului va putea fi procesată doar în scopul stabilirii identității acestuia și doar în cazul în care aceasta nu a putut fi stabili în procedura de identificare ori dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la identitatea stabilită, se prevede în lege.

Legea aduce și schimbări în încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale, care va fi emis ca înscris în formă electronică. Acesta va fi întocmit în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului auto, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

Procesul-verbal încheiat astfel va fi semnat de agentul constatator cu semnătură electronică calificată, va purta, ca dată a încheierii, data aplicării semnăturii electronice calificate și va fi comunicat prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice, atunci când contravenientul a optat pentru această modalitate de comunicare.

Conform acestei legi, procesul verbal încheiat ca înscris în formă electronică va fi considerat ca fiind comunicat în termen de 5 zile de la data la care a fost pus la dispoziția contravenientului pe platforma informatică. Însă în cazul în care procesul-verbal nu poate fi comunicat electronic, acesta va fi considerat comunicat la data comunicării variantei acestuia imprimate pe suport de hârtie, document care nu trebuie să poarte semnătura olografă a agentului constatator.